Trang chủ logo

Chuyên Viên Unix (System Admin) - Tt. Kỹ Thuật Hạ Tầng - Khối Công Nghệ Thông Tin (6552)

Trang chủ
Full-time
On-site
Vietnam
Vị trí tuyển dụng Open level FRESHER / JUNIOR / SENIOR
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
  • Triển khai hạ tầng hệ thống Unix, các ứng dụng/phân hệ trên hạ tầng hệ thống Unix đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách quản trị an toàn thông tin của Sacombank.
  • Tham gia các dự án triển khai các giải pháp/hệ thống Unix.
  • Quản lý truy cập người sử dụng, các thiết bị, công cụ sử dụng để truy cập hạ tầng hệ thống thông tin đảm bảo tuân thủ theo quy định Ngân hàng; báo cáo sự cố hệ thống cho cấp quản lý trực tiếp, cảnh báo sớm và báo cáo các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.
  • Xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa (DRP), phương án dự phòng thẩm họa liên quan trách nhiệm quản lý nhằm bảo đảm hoạt động liên tục hệ thống thông tin.
  • Tham gia xây dựng các phương án khắc phục sự cố, phương án bảo đảm hoạt động liên tục (BCP).
  • Thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và các đề xuất kiến nghị hành động cải tiến/khắc phục đảm bảo hạ tầng CNTT của Ngân hàng vận hành ổn định và an toàn.
      
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Bằng cấp/Chứng chỉ: 


- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về công nghệ thông tin.


- Tiếng Anh: Không yêu cầu bằng cấp nhưng ứng viên phải có khả năng giao tiếp, hội họp và đọc hiểu thông thạo tài liệu chuyên ngành.


2. Kiến thức/Kinh nghiệm chuyên môn:
 


- Có từ 2 năm kinh nghiệm việc triển khai, quản trị hệ thống UNIX/LINUX, các hệ thống từ 200 người trở lên.


- Có kiến thức cấu hình vận hành hệ thống Unix/Linux.


-  Kinh nghiệm tham gia các dự án triển khai các hệ thống UNIX/LINUX.
 -  Kinh nghiệm lập kế hoạch hoặc triển khai các nhiệm vụ phụ trong dự án.
 -  Hiểu biết chuyên sâu tối thiểu một loại hệ thống UNIX/LINUX.